Projekt

FEMMA se vzdělává pro Vás

Od července 2013 společnost FEMMA, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Zaměstnanci společnosti FEMMA se vzdělávají pro Vás“. Projekt je určen pro zaměstnance společnosti. Specializované mamodiagnostické pracoviště na vyhledávání karcinomu prsní žlázy vzniklo v roce 1997. V plně vybavené diagnostické jednotce bylo provedeno mnoho mamografických a  ultrazvukových vyšetření prsní žlázy. Do projektu jsou zapojeny lékařky, laborantky i radiologický fyzik. Cílem projektu je zejména rozvoj lidských zdrojů. Zvýšení kompetencí zaměstnanců, profesní a osobností rozvoj zvýší konkurenceschopnost také celé společnosti. Společnost FEMMA, s.r.o. si váží svých zaměstnanců a považuje je za součást svého know-how. Cíle projektu jsou naplňovány díky realizaci pěti klíčových aktivit. Všechny aktivity se soustředí na realizaci obecně zaměřeného vzdělávání, které je využitelné na současné pracovní pozici zaměstnance i u jiného zaměstnavatele.

Vzdělávání bylo navrženo na základě potřeb osobnostního rozvoje zaměstnanců. Při výběru tematických celků, které jsou náplní klíčových aktivit projektu, byl kladen důraz na individuální schopnosti a potřeby jednotlivých zaměstnanců. Časová náročnost je volena s ohledem na chod společnosti na možnosti zaměstnanců sladit rodinný a profesní život. Vzdělávací aktivity směřují k lepšímu strategickému řízení lidských zdrojů a zvyšování kvalifikace i kompetencí a zachování know-how zkušených zaměstnanců
Projekt „Zaměstnanci společnosti FEMMA se vzdělává pro Vás“ číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01307 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Průběh projektu
Projekt je realizován v letech 2013 až 2015. Cíle projektu jsou naplňovány realizací pěti klíčových aktivit. Všechny aktivity se soustředí na obecně zaměřené vzdělávání, které je využitelné na současné pracovní pozici zaměstnance, případně i u jiného zaměstnavatele.

Klíčová aktivita č. 1 – Rovné příležitosti žen a mužů
Klíčová aktivita č. 2 – Odborné vzdělávání marketing ve zdravotnictví
Klíčová aktivita č. 3 – Odborné vzdělávání angličtina pro lékaře a radiologické asistentky Klíčová aktivita č. 4 –Odborné vzdělávání Radiologie pro nelékaře                                          Klíčová aktivita č. 5 –Odborné vzdělávání pro radiologické fyziky

Absolvování kurzů zajistí zvýšení adaptability zaměstnanců a rozvoj jejich kompetencí i zvýšení konkurenceschopnosti, přispěje k rozvoji řízení lidí ve společnosti.

Realizátor projektu
Název: FEMMA, s.r.o.
IČ: 63474867
Ulice: Viniční 235
Město: BRNO
PSČ: 615 00
www: http://www.femma.cz

     

Objednejte se on-line

Nebojte se a kdykoliv se za námi stavte nebo zavolejte.


Tel.: 533 306 275

Mob.: 725 811 525

Objednávkový formulář

Novinky

5. prosince 2017

Vánoční informace

více
26. září 2016

Ženy 40- 44 let

více
31. srpna 2015

Klubíčka vlny

více
5. května 2014

Pojištěnci ZP 211

více
6. února 2014

Ruce na prsa

je kampaň, kterou organizuje „Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius“ ...

více
16. prosince 2013

Ordinační hodiny o svátcích

Od 19.12. 2013 do 3.1.2014 probíhat rekonstrukce čekány ....

více