Vítejte na stránkách akreditovaného mamografického pracoviště femma s. r. o

Že je zdraví skutečné bohatství, si člověk uvědomí většinou, až začne mít nějaké zdravotní problémy. Pokud zdravotní problémy nemáte blahopřejeme Vám k Vašemu odhodlání přijít na pravidelné screeningové mamografické vyšetření prsní tkáně.

Vyšetření

Základní mamologické vyšetření u žen starších 40 let na našem pracovišti se skládá z mamografie, klinického vyšetření, popisu snímku, event. doplňujícího ultrasonografického vyšetření prsní tkáně a seznámí pacientky s nálezem, který si hned odnáší.

Většině z Vás uděláme radost negativním výsledkem vyšetření. Se všemi ženami lékařky hovoří a v případě, že jsou jim některé výrazy nejasné, tak jim je vysvětlí. Těm z Vás, které budou mít problém, navrhneme další postup.

Jednodenní diagnostika negativních nálezů

Výsledek preventivní prohlídky dostává žena v psané formě do ruky v den návštěvy našeho pracoviště bez ohledu na počet vyšetřovacích postupů, které byly v diagnostickém procesu k získání negativního nálezu užity. Pro úplné vyšetření je zapotřebí asi 30 minut času. V diagnostice ne negativních nálezů není důležitá krátkost, ale kvalita diagnostického procesu zakončená histologickou verifikací.

Každá vyšetřená žena se dostane do kontaktu s lékařkou. Lékařka jí vysvětlí nesrozumitelné lékařské výrazy, které by mohly vést ke stresu. Naše klientky mají nárok na plnou informovanost i v případě závažných nálezů. Je–li podezření na onemocnění prsu, je jí navržen další postup s cílem získat úplnou a přesnou diagnózu co nejdříve.

Výsledek do ruky (jak pro gynekologa, tak pro praktického lékaře) patří ke standardům našeho pracoviště. Dostane ho ihned po skončeném vyšetření každá žena.

     

Objednejte se on-line

Nebojte se a kdykoliv se za námi stavte nebo zavolejte.


Tel.: 533 306 275

Mob.: 725 811 525

Objednávkový formulář

Novinky

5. prosince 2017

Vánoční informace

více
26. září 2016

Ženy 40- 44 let

více
31. srpna 2015

Klubíčka vlny

více
5. května 2014

Pojištěnci ZP 211

více
6. února 2014

Ruce na prsa

je kampaň, kterou organizuje „Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius“ ...

více
16. prosince 2013

Ordinační hodiny o svátcích

Od 19.12. 2013 do 3.1.2014 probíhat rekonstrukce čekány ....

více